Onze partners

https://www.promocat.nl

Team Jos! is lid van het Platform Promotional Products (PPP). De PPP is de Nederlandse branchevereniging voor bedrijven die promotionele producten vermarkten. PPP stimuleert branche-brede professionaliteit en ontwikkeling en verspreiding van vakkennis. Maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt hierin een sleutelpositie. PPP streeft naar meer bewustwording over effectiviteit en rendement van promotionele producten ten behoeve van een grotere rol binnen de marketing mix. De PPP is de maatschappelijk erkende spreekbuis voor de branche en gesprekspartner van en naar stakeholders.  

Code of Conduct

De branche van promotionele producten en diensten heeft zich verenigd in het Platform Promotional Products (PPP). Binnen deze organisatie staan imagoverbetering door verdere professionalisering, kennisvermeerdering, en belangenbehartiging centraal Daarnaast verplichten de leden zich tot het ondertekenen van de code of conduct. PPP, opgericht in het najaar van 2002, telt inmiddels circa 300 leden.

PPP is een krachtige organisatie die de individuele bedrijven in de promotionele productensector verenigt. Het lidmaatschap functioneert als een keurmerk richting zakelijke afnemers en eindgebruikers. De opdrachtgever moet er vanuit kunnen gaan dat de importeur en distributeur, die lid zijn van het PPP, beschikken over alle noodzakelijke kennis en middelen voor advies en inkoop. Het feit dat men PPP-lid is, geeft aan dat men zijn vak serieus neemt en bereid is te investeren in een verdere professionalisering van zijn eigen bedrijf en van het totale vakgebied. 

Wij streven na:

1. ons te houden aan de hoogste normen van professionaliteit, ethiek en integriteit in onze zakelijke, maatschappelijke en persoonlijke activiteiten.

2. ons in te zetten voor het bieden van maatschappelijk verantwoorde producten en diensten.

3. volledige klanttevredenheid.

4. kennis te delen ter bevordering van het niveau van onze branche.

5. uitsluitend samen te werken met bedrijven die geen gebruik maken van kinderarbeid, zoals omschreven in de betreffende conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de nationale wetgeving.

6. uitsluitend samen te werken met bedrijven die de mensenrechten van haar werknemers en die van haar leveranciers, evenals de voorschriften van de landen waarin zij werken op het gebied van werkgelegenheid respecteren en bevorderen.

7. uitsluitend samen te werken met bedrijven die een beleid toepassen dat in overeenstemming is met de lokale en nationale wetten die discriminatie op grond van ras, huidskleur, geloof, leeftijd, nationale oorsprong of iedere andere toepasselijke grond verbieden bij het aannemen en in dienst hebben van personeel. Alle werknemers dienen waardig en met respect te worden behandeld en het bedrijf mag geen enkele vorm van discriminatie ondersteunen in welk aspect van haar bedrijfsvoering dan ook.

8. een betere milieuzorg. Wij bekommeren ons om een veilig milieu en de bescherming hiervan en handelen met respect voor het natuurlijke milieu en de culturen van de landen waar wij of onze leveranciers zijn gevestigd. Wij vragen van onze leveranciers dat zij bij het beheer en uitvoering van hun activiteiten, het milieu in stand proberen te houden en te beschermen.

 

Contactformulier